Avointa muskaritoimintaa turvallisissa pienryhmissä

Avointa muskaritoimintaa turvallisissa pienryhmissä

Jyväskylän seudun Nuorisoseuran avoimessa muskaritoiminnassa on voitu siirtyä Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta turvallisiin pienryhmiin. Näin toimintaa on voitu jatkaa korona-aikanakin.

– Järjestämme Jyväskylässä Yrttisuon ja Mäki-Matin perhepuistossa avoimia muskareita, joihin voi vapaasti tulla ilman ennakkoilmoittautumista maanantaisin ja keskiviikkoisin. Ryhmät on kohdennettu eri ikäisille vauvoista alkaen, ja myös perheryhmille on omia muskareita. Vetäjinä toimivat vastavalmistuneet varhaisiän musiikinopettajat, toiminnanohjaaja Anna Leino Jyväskylän seudun Nuorisoseurasta kertoo.

Etämuskaritkin mahdollisia
Kesällä muskareita järjestettiin ulkona, mutta syksyn ja talven tullen on jouduttu siirtymään sisätiloihin.

– Turvavälien takaamiseksi olemme rajanneet ryhmien osallistujamäärän kymmeneen lapseen. Aiemmin pystyimme isoilla osallistujamäärillä kattamaan ohjaajien palkkoihin menevät kulut. Nyt korona-aikana pienryhmienkin jatkuvuus on turvattu Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta, Anna Leino iloitsee.

Opettajat voivat koronatilanteen salliessa käydä myös erilaisissa lastentapahtumissa tai vaikkapa ikäihmisten palveluyksiköissä vetämässä muskarituokioita ja tuottamassa iloa useammille sukupolville.

– Epidemian pahentuessa voimme tarvittaessa tuottaa myös maksuttomia etämuskareita.

Tarvikkeita ei kierrätetä päivän aikana
 Ilo auttaa -lahjoitusvaroja tullaan Jyväskylän seudun Nuorisoseurassa käyttämään myös muskaritarvikkeiden hankintaan.

– Esimerkiksi marakassit, pallot ja huivit ovat lapsille tärkeä juttu toimintaan keskittymisen näkökulmasta. Niiden määrää lisäämällä varmistamme, että neljällä peräkkäisellä ryhmällä on kaikilla omat tarvikkeet, eivätkä ne kierrä päivän aikana lapselta toiselle.

Muskari tukee lapsen kehitystä
Muskaritoiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, vahvistaen muun muassa motorisia taitoja sekä henkiselle kasvulle ja hyvinvoinnille tärkeää suhdetta vanhempiin.

– Elämyksellisissä ja iloisissa muskareissa lauletaan, soitetaan, leikitään ja liikutaan kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Lapset osallistuvat vilpittömällä riemulla ja löytävät muskarista joka kerta uusia asioita, Anna Leino kuvailee.