Ilo auttaa -äänestyksen ja arvonnan säännöt

Ilo auttaa -äänestyksen ja arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestäjä

Osuuskauppa Keskimaa, Ahjokatu 7, 40320 Jyväskylä.

  1. Kampanja-aika

Kampanjaan voi osallistua 26.7.–18.8.2019 klo 23.59.

  1. Äänestykseen ja arvontaan osallistuminen

Äänestykseen ja arvontaan osallistuu täyttämällä iloauttaa.fi-sivulla äänestyslomakkeen tai palauttamalla elokuun Sinun etusi -lehden mukana tulleen äänestyslipukkeen 18.8. mennessä Keskimaan Prismoihin, S-marketteihin, Saleihin tai Mestarin Herkkuun.

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Keskimaan asiakasomistajat, joiden jäsenyys on voimassa 30.6.2019 ja jotka ovat täyttäneet 15 vuotta tähän mennessä. Jokaisella asiakasomistajalla on käytössä yksi ääni. Samalla jäsennumerolla annetut ylimääräiset äänet poistetaan ennen arvontaa ja äänestystulosten tarkistusta.

Kampanjan parissa työskentelevät henkilöt tai heidän kotona asuvat perheenjäsenet eivät ole arvonnassa mukana.

  1. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti omistajatiedoissa olevien yhteystietojen mukaan. Voittajan nimi julkaistaan voittajan luvalla Osuuskauppa Keskimaan omissa medioissa sekä sosiaalisessa mediassa. Voittajan on lunastettava voittonsa kahden viikon sisällä ilmoituksesta. Jos voittoa ei lunasteta, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa voitto uudelleen.

Arvonta suoritetaan 31.8.2019 Osuuskauppa Keskimaan konttorilla, Ahjokadulla. Osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista, mistä johtuen osallistumisilmoitus jää arvonnan ulkopuolelle.

  1. Arvontapalkinto

Arvontapalkinnot ovat:
– 3 kpl älykelloja (arvo 499€)
– 3 kpl Jopoa (arvo 359€)
– 3 kpl retkeilytarvikepakettia (arvo 200€)

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi.

  1. Arvonnan järjestäjän vastuu

Osuuskauppa Keskimaa rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot. Palkinnot toimitetaan Keskimaan toimialueen sisällä voittajan toivomaan toimipaikkaan.

  1. Sääntöjen muuttaminen

Osuuskauppa Keskimaa pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan osoitteessa iloauttaa.fi.

  1. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan luvalla hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä korvausta.

  1. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Äänestyksen yhteydessä annetut tiedot hävitetään arvonnan suorittamisen jälkeen kuukauden kuluessa. Rekisteriseloste: https://www.s-kanava.fi/web/keskimaa/tietosuoja/keskimaa-henkilorekisterit